ข้อเท็จจริงกรณีคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 นาทีในการอ่าน
ข้อเท็จจริงกรณีคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์

covid-annouce


ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2563

 

ข้อเท็จจริงกรณีคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

จากกรณีที่มีข่าวในสังคมออนไลน์ รวมถึงเผยแพร่ไปในสื่อต่าง ๆ หลายแห่ง โดยเนื้อหาข่าวได้กล่าวถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ และหลังจากนั้นแพทย์เจ้าของไข้ได้มาทำงานตามปกติโดยไม่ได้กักบริเวณตัวเองเป็นเวลา 14 วันนั้น ข้อมูลดังกล่าวทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ผู้ป่วยที่ปรากฏตามข่าวดังกล่าวได้รับอุบัติเหตุและมีความจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพจึงได้ทำการส่งตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ถึง 2 ครั้งก่อนเข้ารับการผ่าตัด โดยผลตรวจที่ออกมาพบว่าเป็นลบ และถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีผลตรวจเชื้อเป็นลบ รวมถึงไม่แสดงอาการผิดปกติทางร่างกายที่บ่งบอกว่าได้รับเชื้อ COVID-19 แต่เนื่องจากผู้ป่วยจัดว่ามาจากประเทศเสี่ยง ดังนั้นแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรักษาผู้ป่วยรายนี้ จึงปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด มีการแยกผู้ป่วยรายนี้ออกจากผู้ป่วยทั่วไปรายอื่น ๆ รวมถึงเวลาที่เข้าไปตรวจหรือทำหัตถการต่าง ๆ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จะสวมชุดป้องกัน (PPE – Personal Protection Equipment) อย่างครบถ้วนตามหลักสากล

หลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย ผู้ป่วยได้มาเข้ารับการตรวจติดตามการรักษาตามนัด ทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้มีการส่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 อีกครั้ง ครั้งนี้พบว่าผลตรวจเชื้อเป็นบวก แต่ผู้ป่วยก็ยังไม่แสดงอาการ จึงได้ส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยนั้น โรงพยาบาลกรุงเทพได้ทำการสอบสวนโรคตามแนวทางระบาดวิทยา ซึ่งบุคลากรคนใดที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงได้จำกัดบริเวณตนเองเป็นที่เรียบร้อยในระยะเวลา 14 วัน ส่วนบุคลากรที่ไม่มีความเสี่ยง สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ สำหรับแพทย์เจ้าของไข้ที่ปรากฏในข่าวดังกล่าวนั้น ทุกครั้งที่ให้การดูแลผู้ป่วยจะสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอย่างครบถ้วน จึงถือว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่เป็นผู้แพร่เชื้อให้กับผู้อื่น สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ

 

โรงพยาบาลกรุงเทพตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทุกกลุ่มวิชาชีพเป็นอย่างมาก เรามีกระบวนการคัดกรองโรคและผู้มีความเสี่ยงอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้มารับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากลและปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 อย่างแน่นอน

 

ขอแสดงความนับถือ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์