ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย พ่อแม่ต้องไม่ละเลย

2 นาทีในการอ่าน
ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย พ่อแม่ต้องไม่ละเลย

แชร์

การตรวจเช็กสุขภาพเด็กมีความสำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่ เพราะหากพบความผิดปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ถูกวิธี ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก นับเป็นพื้นฐานการมีสุขภาพดีที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย เพื่อให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

เด็กกับการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละช่วงเวลาการเติบโตของเด็กย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่แตกต่างกัน การติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อดูแลสุขภาพเด็กให้สมบูรณ์และเสริมสิ่งที่ขาดอย่างเหมาะสม

 • วัยทารกแรกเกิดถึง 7 วัน นับตั้งแต่ลืมตาดูโลก จะมีการประเมินภาวะตัวเหลือง เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจการได้ยิน รวมถึงให้วัคซีนสำคัญอย่างวัคซีนป้องกันวัณโรคและป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 
 • วัยทารกไม่เกิน 6 เดือน จะมีการติดตามการเจริญเติบโต เสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ให้ได้วัคซีนที่เหมาะกับวัย 
 • วัยทารก 6 – 12 เดือน เริ่มตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อเช็กฟันผุ สุขภาพเหงือก เพราะต้องปรับตัวในการกินอาหาร รวมถึงตรวจตาเพื่อคัดกรองภาวะตาเหล่ ตาเข และความผิดปกติต่าง ๆ  ตรวจข้อสะโพก ตรวจอวัยวะเพศ ตรวจวัดความเข้มข้นของเลือดเพื่อประเมินภาวะโลหิตจาง
 • วัยเด็กตั้งแต่ 1 – 12 ปี เน้นตรวจด้านพัฒนาการเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการวัดสายตาเพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง วัดความดันโลหิต วัดระดับความเข้นข้นของเลือด  รวมถึงคำแนะนำที่เหมาะสมด้านการเรียน การเล่น การเข้าสังคมเพื่อให้ปรับตัวได้ถูกต้อง
 • วัยรุ่น 13 – 15 ปี ร่างกายจะแข็งแรงโตเต็มวัย แต่อาจละเลยการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม จำเป็นต้องตรวจสุขภาพโดยรวมเพื่อป้องกันโรคในระยะยาว

ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย พ่อแม่ต้องไม่ละเลย

เช็กสุขภาพตามวัย

การตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัยอย่างเหมาะสม คือสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ แบ่งตามอายุของเด็ก ได้แก่

 • เด็กอายุ 1 – 4 ปี 
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด 
  • ตรวจสุขภาพช่องปาก
 • เด็กอายุ 4 – 7 ปี 
  • ตรวจปัสสาวะ
  • ตรวจหาค่าสายตาอัตโนมัติ
  • ทดสอบตาบอดสี
  • ตรวจสุขภาพช่องปากและเอกซเรย์ช่องปาก
 • เด็กอายุ 7 – 15 ปี
  • ตรวจสมรรถภาพตับ
  • ตรวจการทำงานของไต
  • ตรวจปัสสาวะ
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด
  • ตรวจอายุกระดูก และภาวะความเป็นหนุ่มสาวในรายที่มีข้อบ่งชี้


ทั้งนี้รายละเอียดการตรวจเช็กสุขภาพเด็กขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยกุมารแพทย์เป็นสำคัญ อาจต้องมีการตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของเด็กแต่ละคน จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เด็กเติบโตได้แข็งแรงสมวัย


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์