POST COVID-19 ใส่ใจตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19

6 นาทีในการอ่าน
POST COVID-19 ใส่ใจตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19

แชร์

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาวะการติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จนถึงตอนนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับเชื้อและติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว หลังหายจากโรคดีแล้วซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานถึง 28 วันหรือมากกว่าหลังจากที่พบเชื้อ บางคนพบว่ามีอาการผิดปกติที่บางครั้งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร แต่แน่นอนว่าทำให้เกิดความกังวลและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อย ซึ่งถ้าเกิดภาวะเหล่านั้นขึ้นแล้วอาจต้องมีการสืบหาโรคว่าจริง ๆ แล้วเป็นอาการที่หลงเหลืออยู่ของการติดเชื้อโควิด-19 หรือเป็นโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งในการสืบหาโรคอาจต้องอาศัยอาการแสดงและสืบหาโรคจากอาการที่เป็นอยู่ แนะนำให้ตรวจเช็กสุขภาพอย่างละเอียดตามระดับอาการผิดปกติคงค้างที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี


โดยแบ่งออกเป็น 4 โปรแกรม ได้แก่

1) โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยไม่ถึงกับส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่มีอาการผิดปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้ และยังคงต้องมีการสืบหาว่ายังมีการอักเสบหลงเหลืออยู่ในร่างกายหรือไม่ มีการตรวจเช็กในระบบที่สำคัญ เช่น ภาวะการสร้างและทำลายลิ่มเลือด การทำงานของปอด ตับและไต รวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ และตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันและการต้านทานต่อเชื้อโควิด-19

⇒ ชุดเช็กความพร้อมร่างกายหลังหายจากโควิด-19 (Essential Post COVID-19 Check Up) 

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 • อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใน 1 ชั่วโมง บ่งบอกว่ามีการอักเสบ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด Prothrombin Time (PT)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด Partial Thromboplastin Time (PTT)
 • น้ำตาลในเลือดสะสม Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • น้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ปริมาณยูเรียในเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)
 • ค่าครีเอตินีนเพื่อประเมินการทำงานของไตและอัตราการกรองของไต Kidney Function Test (Creatinine and eGFR)
 • เอนไซม์ตับเพื่อประเมินการทำงานของตับ Liver Function Test (SGPT or ALT)
 • โปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ High – Sensitivity C-Reactive Protein (hs – CRP)
 • โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความจำเพาะต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ High –  Sensitivity Cardiac Troponin I (hs – cTnl)
 • การแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด Fibrin Degradation Product (FDP) and D – Dimer 
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 • ภาพฉายรังสีทรวงอก Chest X – ray
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์และรับคำแนะนำ Physical examination and consultation by general practice physician 

ชุดเช็กความพร้อมร่างกายหลังหายจากโควิด-19 ตรวจหาภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ (Essential PLUS Antibody Post COVID-19 Check Up)

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 • อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใน 1 ชั่วโมง บ่งบอกว่ามีการอักเสบ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด Prothrombin Time (PT)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด Partial Thromboplastin Time (PTT)
 • น้ำตาลในเลือดสะสม Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • น้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ปริมาณยูเรียในเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)
 • ค่าครีเอตินีนเพื่อประเมินการทำงานของไตและอัตราการกรองของไต Kidney Function Test (Creatinine and eGFR)
 • เอนไซม์ตับเพื่อประเมินการทำงานของตับ Liver Function Test (SGPT or ALT)
 • โปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ High – sensitivity C – Reactive Protein (hs – CRP)
 • โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความจำเพาะต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ High – Sensitivity Cardiac Troponin I (hs – cTnI)
 • การแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด Fibrin Degradation Product (FDP) and D – Dimer
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 • ระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody (CMIA)
 • ภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 และความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ COVID-19 (SARS-CoV-2) S Protein RBD Neutralizing Antibody (ELISA)
 • ภาพฉายรังสีทรวงอก Chest X – ray
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์และรับคำแนะนำ Physical examination and consultation by general practice physician

Caring Long COVID-19 ใส่ใจตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19

2) โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและทำให้การทำกิจวัตรประจำวันผิดปกติไป นอกจากการตรวจเบื้องต้นแล้วอาจต้องลงรายละเอียดไปถึงการตรวจหัวใจอย่างละเอียดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง รวมไปถึงการพบแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจโดยตรง


⇒ ชุดเช็กความพร้อมร่างกายและความฟิตของหัวใจหลังหายจากโควิด-19 (Essential PLUS ECHO Post COVID-19 Check Up)

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 • อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใน 1 ชั่วโมง บ่งบอกว่ามีการอักเสบ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด Prothrombin Time (PT)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด Partial Thromboplastin Time (PTT)
 • น้ำตาลในเลือดสะสม Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • น้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ปริมาณยูเรียในเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)
 • ค่าครีเอตินีนเพื่อประเมินการทำงานของไตและอัตราการกรองของไต Kidney Function Test (Creatinine and eGFR)
 • เอนไซม์ตับเพื่อประเมินการทำงานของตับ Liver Function Test (SGPT or ALT)
 • โปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ High – sensitivity C – Reactive Protein (hs – CRP)
 • โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความจำเพาะต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ High – Sensitivity Cardiac Troponin I (hs – cTnI)
 • การแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด Fibrin Degradation Product (FDP) and D – Dimer
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 • ภาพฉายรังสีทรวงอก Chest X – ray
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiography (Echo)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์และรับคำแนะนำ Physical examination and consultation by general practice physician
 • ตรวจร่างกายและระบบหัวใจโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจและรับคำแนะนำ Physical examination and consultation by cardiologist

3) โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติที่ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันหรือทำกิจวัตรประจำวันได้หรือมีอาการทั้ง ๆ ที่อยู่เฉย ๆ ไม่ได้ทำงานหรือออกแรง การตรวจร่างกายอย่างละเอียดถี่ถ้วนรวมถึงการส่งตรวจที่ลงรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจง ไปถึงเรื่องการทำงานของเนื้อปอดที่เหลืออยู่ และการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอย่างละเอียดสามารถสืบหาโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ชุดเช็กความพร้อมร่างกายเชิงลึกหลังหายจากโควิด-19 (Advanced Post COVID-19 Check Up)

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 • อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใน 1 ชั่วโมง บ่งบอกว่ามีการอักเสบ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด Prothrombin Time (PT)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด Partial Thromboplastin Time (PTT)
 • น้ำตาลในเลือดสะสม Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • น้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ปริมาณยูเรียในเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen (BUN)
 • ค่าครีเอตินีนเพื่อประเมินการทำงานของไตและอัตราการกรองของไต Kidney Function Test (Creatinine and eGFR)
 • เอนไซม์ตับเพื่อประเมินการทำงานของตับ Liver Function Test (SGPT or ALT)
 • โปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ High – sensitivity C – Reactive Protein (hs – CRP)
 • โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความจำเพาะต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ High – Sensitivity Cardiac Troponin I (hs – cTnI)
 • การแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด Fibrin Degradation Product (FDP) and D – Dimer
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 • ระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody (CMIA)
 • ภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 และความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ COVID-19 (SARS-CoV-2) S Protein RBD Neutralizing Antibody (ELISA)
 • ภาพฉายรังสีทรวงอก Chest X – ray
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiography (Echo)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงเพื่อดูเนื้อปอดอย่างละเอียด High – Resolution Computed Tomography Scan of the Chest (Chest – HRCT)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์และรับคำแนะนำ Physical examination and consultation by general practice physician
 • ตรวจร่างกายและระบบหัวใจโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจและรับคำแนะนำ Physical examination and consultation by cardiologist

Caring Long COVID-19 ใส่ใจตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19

ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 ควรดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด เพราะระบบต่าง ๆ ในร่างกายต้องการการฟื้นฟู ควรหมั่นตรวจเช็กสุขภาพ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลับมาในเร็ววัน


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์