ดัชนีสุขภาพต่อมลูกหมาก พีเอชไอ (PHI)

1 นาทีในการอ่าน
ดัชนีสุขภาพต่อมลูกหมาก พีเอชไอ (PHI)

แชร์

ทางเลือกใหม่ ช่วยในการตัดสินใจก่อนตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) รู้ได้อย่างไรว่า “คุณมีภาวะเสี่ยงต่อมะเร็ง ต่อมลูกหมากหรือไม่”

มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไร 

มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดขึ้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากเปลี่ยนแปลงและเติบโตผิดปกติขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเซลล์มะเร็งและลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงเช่น ท่อปัสสาวะและยังกระจายไปที่ต่อมน้าเหลือง และอาจจะกระจายไปยังบริเวณกระดูกและส่วนต่างๆของร่างกาย การลุกลามจะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น ภาวะการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ซึ่ง จะทาให้เกิดไตวายได้ ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากกระจายไปทั่วร่างกาย ในระยะสุดท้ายก็จะทาให้เสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคือ ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าถ้าบุคคลในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ชายที่นิยมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงก็จะจัดในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง


ต่อมลูกหมากคืออะไร

ต่อมลูกหมากเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ชายอยู่ ติดกับกระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ต่อมลูกหมากมีลักษณะคล้ายลูกเกาลัดขนาดใหญ่ มีหน้าที่สาคัญในการผลิตน้าหล่อลื่นและหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ นอกจากนี้ต่อมลูกหมากยังทาหน้าทีควบคุมการไหลของปัสสาวะ และผลิตโปรตีนที่เป็นแอนติเจนจาเพาะของต่อมลูกหมากด้วยเรียกว่า Prostate Specific Antigen (PSA)


อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

คนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย แต่ใน กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอาจจะมีอาการดังนี้

 • อาการของระบบทางเดินปัสสาวะ 

  * ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะได้ 
  * ปัสสาวะต้องเบ่งนานและปัสสาวะขัด 
  * ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน 
  * ปัสสาวะอ่อนแรงไม่พุ่ง 
  * อาจมีอาการปวดแสบระหว่างการถ่ายปัสสาวะ

 • มีปัญหาต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

 • มีเลือดปนในปัสสาวะหรือปนกับอสุจิ

 • อาจมีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือต้นขา

 

ส่วนใหญ่แล้วมีโรคหลายโรคที่ทาให้เกิดอาการดังกล่าวข้างต้น โดย ที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์