BDMS ทูลเกล้าฯ ถวายอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

< 1 นาทีในการอ่าน
BDMS ทูลเกล้าฯ ถวายอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

แชร์

bdms-volunteer-spirit-activity

bdms-volunteer-spirit


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2
ชั้น 3 อาคาร D โซน B
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 06.00 น. – 15.00 น.

แชร์