Bangkok Trauma Day 2021: Trauma Mix and Match

< 1 นาทีในการอ่าน
Bangkok Trauma Day 2021: Trauma Mix and Match

แชร์

Trauma Mix and Match Program

คลิกที่นี่ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปิดรับลงทะเบียน 12 พ.ย. 2021


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับงานประชุมวิชาการ:
คุณมุจรินทร์ ฆะระบุตร
Email: Mudjarin.ka@bangkokhospital.com
โทร. 0 2310 3881

แชร์