Bangkok Hospital Delivery Services สะดวก...บริการสุขภาพ ส่งตรงถึงบ้านคุณ

2 นาทีในการอ่าน
Bangkok Hospital Delivery Services สะดวก...บริการสุขภาพ ส่งตรงถึงบ้านคุณ

แชร์

 1. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation)

  • ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป โรคเรื้อรัง และโรคเฉพาะทางกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ง่ายและสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ หรือ VDO conference
  • ไม่มีค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล
  • ค่าแพทย์ Teleconsultation เริ่มต้นที่ 800 บาท/ครั้ง (15-20 นาที)
  • ค่าแพทย์เฉพาะทางบางสาขา เช่น จิตแพทย์ (E- Mental Health Program) เป็นไปตามมาตรฐาน รพ. ขึ้นกับระยะเวลาที่ให้คำปรึกษา

 1. บริการจัดส่งยาทั่วประเทศไทย

  • ฟรี! ค่าจัดส่งยาทั่วประเทศ
  • ส่วนลดค่ายา 30% สำหรับยาโรคเรื้อรังมากกว่า 600 รายการ
  • ฟรี! ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชกรทางโทรศัพท์
  • กรณียาด่วนที่ต้องการรับยาในวันเดียวกัน หลังชำระค่ายา ก่อน 16.00 น. มีค่าจัดส่ง 100 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ)
  • สำหรับยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ จัดส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น

 2. บริการเจาะเลือดที่บ้าน (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

  • เจาะเลือดโดยพยาบาลเฉพาะทางด้านการเจาะเลือด
  • คิดเฉพาะค่าใช้จ่ายตามรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่แพทย์สั่งเท่านั้น
  • ไม่มีค่าบริการพยาบาล เจ้าหน้าที่ และค่ายานพาหนะ

 3. บริการฉีดวัคซีนที่บ้าน (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล)

  • ฉีดวัคซีนโดยพยาบาลเฉพาะทางด้านการฉีดยา
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 950 บาท/ ท่าน ให้บริการ 3 ท่านขึ้นไปต่อครั้ง และสามารถรับบริการได้ตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป
  • วัคซีนปอดอักเสบ ราคา 3,800 บาท/ ท่าน ให้บริการ 1 ท่านขึ้นไปต่อครั้ง
  • ไม่มีค่าบริการพยาบาล เจ้าหน้าที่และยานพาหนะ

 4. บริการทำแผล และ/หรือเปลี่ยนถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลแผล และลำไส้เปิดทางหน้าท้อง

  • บริการทำแผลทั่วไป แผลเรื้อรัง เช่น แผลเบาหวานแผลกดทับ และแผลเส้นเลือดอุดตันที่ขา ราคา 1,500 บาท (รวมค่าบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ Teleconsultation ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ไม่รวมวัสดุปิดแผล)
  • บริการเปลี่ยนถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง ราคา 2,500 บาท (รวมค่าชุดทำแผล ถุงขับถ่ายและแป้นติดถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง)


หมายเหตุ:

 • บริการนี้เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เท่านั้น
 • ราคานี้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
 • เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • บริการเจาะเลือด ฉีดวัคซีน ทำแผล และ/หรือเปลี่ยนถุงขับถ่ายทางหน้าท้องที่บ้าน กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • บริการเจาะเลือด ฉีดวัคซีน ทำแผล และ/หรือเปลี่ยนถุงขับถ่ายทางหน้าท้องที่บ้าน เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์