Advanced Technology at BASEM

3 นาทีในการอ่าน
Advanced Technology at BASEM

แชร์

ประเมิน ทดสอบ และฝึกฝน ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

      ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีอุปกรณ์ใหม่ๆมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้การทดสอบ ประเมินสมรรถภาพ และการฝึกฝนร่างกายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

     BASEM ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ และได้เสาะหาเครื่องมือที่ทันสมัยมีมาตรฐานมาใช้ เพื่อให้คุณได้สนุกกับการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเต็มที่

photo

Body Composition Evaluation

body composition evaluation.jpg    

การวิเคราะห์มวลเนื้อเยื่อของร่างกาย ด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายโดยใช้หลักการของการผ่านกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อน ไปตามร่างกาย ความต้านทานที่แตกต่างกันของเนื้อเยื่อทำให้เครื่องสามารถวัดปริมาณของไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก และปริมาณน้ำในร่างกายได้แม่นยำ รวมถึงสามารถวัดความสมดุลของกล้ามเนื้อแขนและขาแต่ละข้าง และน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย และสามารถแสดงแนวโน้มของการเกิดภาวะผิดปกติ อาทิ ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหรือหลอดเลือดอุดตัน ภาวะกระดูกบาง ภาวะบวมน้ำ รวมทั้ง ภาวะขาดการออกกำลังกาย จนทำให้ร่างกายมีปริมาณกล้ามเนื้อน้อยหรือกล้ามเนื้อสองข้างไม่สมดุล เพื่อวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งการออกกำลังกาย และการทานอาหารที่เหมาะสม

Balance Test

balance test.jpg

ตรวจวัดความสามารถการทรงตัว ด้วยเครื่อง Biodex Balance System เครื่องทดสอบการทรงตัวของร่างกายระบบดิจิตอล ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการทรงตัวของร่างกาย และเป็นเครื่องฝึกการทรงตัวในลักษณะต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับการเล่นกีฬา เหมาะสำหรับนักกีฬา หรือผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาเรื่องการหกล้ม ซึ่งทำให้กระดูกหักได้ง่าย


Alter–G (Anti Gravity Treadmill)

alter g 1.jpg      

“ลู่วิ่งต้านแรงโน้มถ่วง” เครื่องแรกที่นำมาใช้ในประเทศไทยและอาเซียนอยู่ที่ BASEM แล้ววันนี้ Alter-G เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายด้วยการวิ่งแต่ไม่สามารถทำ ได้ เนื่องจากมีปัญหาในการลงน้ำหนัก เช่น หลังผ่าตัดใหม่ๆบริเวหัวเข่า ข้อเท้า หรือเท้า ผู้ที่เจ็บเข่าเวลาวิ่ง ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากจนการวิ่งอาจทำให้มีปัญหาของขาหรือเข่าในภายหลัง

นักกีฬา หรือผู้ป่วยที่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรง จำเป็นต้องมีการออกกำลังเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ ต้องการให้ปอดและหัวใจทำงานเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความฟิตจากการใช้ออกซิเจนสร้างพลังงาน แต่หากมีปัญหาในการลงน้ำหนัก การออกกำลังกายด้วยการวิ่งจึงทำไม่ได้

 

alter g 2.jpg
       

ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้กับองค์การนาซ่า เครื่อง Alter G treadmill นี้จะมีอุปกรณ์คล้ายถุงลมช่วยแบกรับน้ำหนักของร่างกายเอาไว้ได้สูงสุดถึง 80% ของน้ำหนักตัว ดังนั้นเวลาวิ่งจึงมีน้ำหนักตัวลงในบริเวณที่เป็นปัญหาเพียง 20% เท่านั้น เปรียบเทียบกับการวิ่งในน้ำ การควบคุมน้ำหนักที่ลงที่ขาด้วยเครื่องนี้จะสามารถกำหนดได้แน่นอน และยังไม่มีปัญหาของน้ำที่จะเข้าแผลผ่าตัดอีกด้วย   ปัจจุบันเครื่องที่ใช้อยู่ขณะนี้ได้รับความนิยมทั้งผู้ที่มาทดลองและมาใช้ในการออกกำลังเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

 

Isokinetic System

isokinetic system.jpg  

ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนของร่าง กาย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้หลักการทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ทำให้สามารถวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ได้อย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงจริงหรือไม่ ซึ่งมีค่าเป็นตัวเลขแสดงความแข็งแรง ใช้ทดสอบตั้งแต่ก่อนและหลังการบาดเจ็บจนพร้อมจะกลับไปเล่นกีฬาได้ดั่งเดิม

 

VO2 max

vo2 max.jpg  

ตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดและหัวใจ การตรวจวิเคราะห์การทำงานของร่างกายในการเผาผลาญพลังงานโดยใช้ออกซิเจน พร้อมกับการติดตามการทำงานของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวัดการใช้พลังงานในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม เราควรตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย เพื่อวางแผนการออกกำลังได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น เช่น ออกกำลังกายเพื่อลดหรือเพิ่มน้ำหนัก ออกกำลังกายเพื่อให้ปอดและหัวใจแข็งแรงจะได้มีอายุยืนยาว ออกกำลังกายเพื่อแข่งกีฬา หรือออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อสวยหุ่นดี เมื่อรู้จุดมุ่งหมายแล้ว จะช่วยให้เราวางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและบรรลุสู่เป้า หมายได้เร็วยิ่งขึ้น

 

แชร์