6 ท่าบริหารฟื้นฟูกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย

< 1 นาทีในการอ่าน
6 ท่าบริหารฟื้นฟูกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย

แชร์

6 ท่าบริหารฟื้นฟูกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย

*การบริหารร่างกายของผู้สูงวัยควรอยู่ในความดูแลของผู้ชำนาญการเฉพาะทาง

  1. ยืดกล้ามเนื้อด้วยการนอนยกขาสลับไปมา
  2. ป้องกันข้อเข่าเสื่อมด้วยการนั่งเหยียดเข่าตรง กระดกปลายเท้าขึ้น
  3. บริหารกล้ามเนื้อขาด้วยการยืนหรือเดิน
  4. ป้องกันกล้ามเนื้อหัวไหล่ติด ด้วยการยืดเหยียดแขน
  5. ฝึกกล้ามเนื้อแขนและระบบประสาท ด้วยการรับ – ส่งลูกบอล
  6. ฝึกการทรงตัวบนลูกบอลเพื่อความสมดุลของร่างกาย

 

ท่าบริหาร, ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ, ผู้สูงวัย


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.

แชร์