ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเคลื่อนย้าย การพัฒนาด้านระบบการขนส่งและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก โปรแกรมอบรมพัฒนาบุคลากรและฝึกฝนในสถานการณ์จำลองที่ศูนย์ BDMS Simulation Center ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อตอกย้ำความปลอดภัยเป็นสำคัญ

มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที รวดเร็ว และปลอดภัย

ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบทุกด้าน ทั้งภาคพื้นดิน พื้นน้ำ และน่านฟ้าCOVERAGE AREA | Asia – Pacific – Europe – America

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS – CAMTS GLOBAL “Dual Accreditation” ประกอบไปด้วย

1. ศูนย์สั่งการ (Dispatch Center) และ 13 โรงพยาบาล (Bases) โทร. 1724

 • รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบุคลากรที่สื่อสารได้หลายภาษา
 • ทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • แนะนำแผนการรักษา วินิจฉัยและประเมินอาการผู้ป่วย พร้อมประสานงานส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลปลายทาง
 • วางแผน ประเมินสภาพพื้นที่ในการเข้ารับส่งผู้ป่วย และประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้สุด และที่มีศักยภาพในการรับดูแลผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว.

ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดดังนี้

 • 34 Medical Control Physicians
 • 28 Clinical Care Supervisors
 • 18 Call Takers
 • 4 Emergency Medical Dispatchers
 • 3 Flight Co-Ordinator
 • 6 Sea Communication Specialists

2. Inter-facility Transfer of Patients: Transportation Logistic “bed-to-bed”

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้าย บนรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance), เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Helicopter Emergency Medical Service), Air Ambulance, Commercial Flight และเรือพยาบาล (Hydrolance) ทั้งในและต่างประเทศ
 • ประสานงานส่งต่อข้อมูล และแผนการรักษาผู้ป่วยให้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลที่รอรับผู้ป่วย เพื่อความต่อเนื่องในการรักษาต่อไป
 • Surface Critical care ประกอบด้วย
  • รถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance จำนวน 79 คัน โดยมีบุคลากรในสังกัดดังนี้
   • 151 Ambulance Physicians
   • 239 Ambulance Nurses
   • 134 EMTs
   • 91 Porters
   • 56 Ambulance Drivers
  • รถมอเตอร์ไซค์การแพทย์ฉุกเฉิน Motorlance จำนวน 3 คัน ให้บริการที่ รพ.กรุงเทพ และ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
  • เรือการแพทย์ฉุกเฉิน Hydrolance (Boat Ambulance) จำนวน 2 ลำ ให้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • เครื่องบินลำเลียง Aero Medical Transport ประกอบด้วย
  • เครื่องบินลำเลียง (Fixed wings) จำนวน 3 ลำ ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
  • เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน Sky ICU (Rotor wings) จำนวน 2 ลำ ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด​ ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดดังนี้
   • 17 Flight Nurses
   • 14 Flight Physicians
   • 9 Flight Medical Directors

3. ทีม Medical Escort ซึ่งเป็นทีมแพทย์พยาบาลเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางอากาศ

 • ให้คำปรึกษา ประเมินข้อมูล และประสานงานในการส่งผู้ป่วยเดินทางกลับ
 • วางแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติเดินทางกลับประเทศ โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างเดินทางภายใต้เงื่อนไขทางการ แพทย์

4. Access to High Quality Healthcare Providers:

 • มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้วย “มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศของอเมริกา (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS)” และ CAMTS GLOBAL
 • บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS Trauma Care Network
 • บริการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

Helipad Bases

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมรับและรักษาผู้ป่วยทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอด

ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการเคลื่อนย้ายเฉพาะทางในด้านต่างอันได้แก่ Sea Transport Team, Air Transport Team, Land Transport Team, Dispatch Team ทีมดูแลลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ทีมสนับสนุนระบบคุณภาพต่าง ๆ รวมถึงต้องมีระบบตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัย ระบบรายงานความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)