ฉุกเฉิน และคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา

เจ็บป่วยกลางดึกนึกถึงเรา ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องรอนาน

ปัญหาสุขภาพจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือความจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพในเวลาที่ต้องการคือสิ่งที่ ฉุกเฉิน และคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา (ER & SPECIALTY NIGHT CLINIC) โรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าใจในความต้องการของผู้เข้ารับบริการ และพร้อมดูแลให้อุ่นใจคลายกังวล ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มั่นใจ สะดวก รวดเร็ว 

หมดกังวล เมื่อต้องเผชิญปัญหา

  • ไข้สูง  ปวดท้อง ท้องเสีย
  • ความเจ็บป่วย ความผิดปกติ โรคในเด็ก
  • ความผิดปกติของหัวใจ โรคหัวใจ
  • อุบัติเหตุ กระดูกหัก
  • ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร 

บริการของเรา

  • ตรวจรักษาอาการฉุกเฉิน ได้แก่ ไข้สูง  ปวดท้อง ท้องเสีย โดยแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย
  • บริการตรวจสุขภาพนอกเวลาแบบไม่ต้องงดน้ำงดอาหารในราคาพิเศษ โดยแพทย์จะแจ้งผลการตรวจสุขภาพทางโทรศัพท์ ตรวจเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที 
  • มั่นใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน
  • พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 . 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ฉุกเฉิน และคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น.
รับบริการที่ ฉุกเฉิน และคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา