ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพกรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านการได้ยิน

 1. หลีกเลี่ยง หรือไม่เข้าไปในสถานที่ หรือปฏิบัติงานที่มีเสียงดังผิดปกติ เช่น สถานบันเทิง การได้ยินเสียงนกหวีด เสียงตะโกน เสียงลำโพง ในระยะใกล้ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนได้รับการตรวจการได้ยิน
 2. หลีกเลี่ยง กิจกรรม ดำน้ำ หรือ ปีนเขา ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 3. หากท่านมีไข้ คัดจมูก ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจ ให้แจ้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ
 4. หากท่านมีการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ก่อนเข้ารับการตรวจภายใน 48 ชั่วโมง ให้แจ้งรายละเอียดนี้แก่แพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพกรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี

กรณีตรวจหาสารเบนซีน และ โทลูอีน (Benzene & Toluene)

 • งดการสัมผัสกับควันไฟ การปิ้งย่างอาหาร อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ
 • งดรับประทานอาหารที่มีสารกันบูด อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

กรณีตรวจหาสารหนู (Arsenic)

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเล สาหร่าย สมุนไพรอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ
 • หลีกเลี่ยงดื่มน้ำชาที่ต้มจากใบชา อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

หมายเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชน พาสปอร์ต ประกอบการทำประวัติ
 2. สำหรับผู้รับบริการตรวจสำหรับการตรวจสุขภาพกลุ่มปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 2 และศูนย์อาชีวอนามัยกรุงเทพ (Bangkok Health Promotion Center 2 and Bangkok Occupational Health Center) ชั้น 3 อาคาร BHQ โซน B
 3. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม
 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 5. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 6. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 7. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

หมายเหตุ ระหว่างรอผลการตรวจทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม และของว่างไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2
ชั้น 3 อาคาร D โซน B
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 06.00 น. – 15.00 น.