สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย BASEM

 • ปัญหาของข้อเท้าและเท้า
  ปวดบริเวณเท้า เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ข้อเท้าเคล้ด ข้อเท้าหัก เอ็นร้อยหวายอักเสบ
 • ปัญหาของกล้ามเนื้อ
  กล้ามเนื้อหน้าแข้งอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อส่วนหน้า
 • การบาดเจ็บ การฉีกขาดของเอ็นข้อเข่า ข้อไหล่ และข้อต่ออื่น ๆ
  • บาดเจ็บบริเวณหัวเข่าและสะโพก จากเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าบาดเจ็บ ปวดบริเวณกล้ามเนื้อรอบหัวเข่า หรือปวดเข่าจากการกระโดด ปวดขาหนีบ โรคกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาท ใส้เลื่อน
  • การบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ เอ็นข้อไหล่ฉีกขาด ปวดไหล่จากการยกแขนสูงทำให้เอ็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาท กระดูกไหปลาร้าหลุด
  • การบาดเจ็บบริเวณข้อศอก โรคข้อศอกนักเทนนิส โรคข้อศอกนักกอล์ฟ
  • การบาดเจ็บตรงข้อต่ออื่น ๆ ข้อมือ นิ้วเคล็ด ข้อมือหัก

 • ปัญหาอื่น ๆ จากการเล่นกีฬา

สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.