ศูนย์ทันตกรรม

พร้อมให้บริการทำฟันฉุกเฉิน มั่นใจ ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ

พร้อมให้บริการทำฟันฉุกเฉิน มั่นใจ ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ

 
จากวิกฤติ COVID-19 ในปัจจุบันที่กระทบทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยส่งผลให้คลินิกทำฟันส่วนใหญ่ต้องปิดให้บริการในช่วงโควิดจนถึงปัจจุบัน

แต่ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ พร้อมให้บริการมาโดยตลอด เพราะเข้าใจและคำนึงถึงความสำคัญของคนไข้เป็นหลัก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ลดเชื้อเพื่อชาติ และ Social Distancing ทางศูนย์ฯ จะเน้นรับรักษาเฉพาะเคสเร่งด่วน ดังนี้

 • Urgency เช่น เหงือกบวม ฟันปลอมหัก ปวดฟัน

 • Emergency เช่น อุบัติเหตุที่เกิดกับช่องปาก

 • คนไข้ที่ต้องเตรียมช่องปากก่อนฉายแสงในคนไข้มะเร็ง

 

มาตรการและขั้นตอนการรักษาช่วง COVID-19

มาตรการและขั้นตอนการรักษาช่วง COVID-19

มาตรการและขั้นตอนในการให้การรักษา ประกอบด้วย

 

 • STRICTLY SCREENING คัดกรองอย่างเข้มงวด ช่วยให้เราวางแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องตรงจุด โดยเบื้องต้นจะคัดกรองคนไข้ที่มีความเร่งด่วนหรือฉุกเฉินทางทันตกรรม ถ้าเข้าเกณฑ์จะแบ่งคนไข้ออกเป็น 4 กลุ่มตามอาการ COVID-19

  1. คนไข้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง —- ส่งต่อไปยัง ENT

  2. คนไข้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ + เป็นกลุ่มเสี่ยง (ไปพื้นที่เสี่ยง/เดินทางมาจากตปท.) — ส่งต่อไปยัง ARI

  3. คนไข้ไม่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ แต่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง/มาจากตปท. — ถือเป็น PUI ทำการรักษาที่ทันตกรรม

  4. คนไข้ไม่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง —- ถือเป็น NON PUI ทำการรักษาที่ทันตกรรม

 • PROTECTION & SAFETY PROCESS กระบวนการรักษาที่เพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตาม Guideline ของทันตแพทยสภา และ ADA (American Dental Association)

  1. SAFETY EQUIPMENT ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ทำหัตถการมีการใส่ Surgical Mask/ Face Shield/ PPE Suit โดยแตกต่างกันตามหัตถการที่ทำการรักษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรักษาทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์

  2. NEW!!! AEROSOL PROTECTIVE CHAMBER หรือ DENT GUARD กล่องป้องกันและจำกัดขอบเขตการทำหัตถการเพื่อความสะดวกและมั่นใจยิ่งขึ้น โดยพัฒนาร่วมกับ SCG

  3. NEGATIVE PRESSURE ROOM (ห้องความดันลบ) เพื่อรองรับงานทันตกรรมในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูง

  4. ALWAYS CLEANING หลังทำหัตถการเรียบร้อยแล้วจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งด้วย UVC รวมถึงระบบไหลเวียนอากาศที่มีการแยกของแต่ละห้องและภายในห้องทำฟันแต่ละห้องมีระบบไหลเวียนของอากาศอยู่ที่ ACH 6 และมีระบบ Exhaust เพื่อนำอากาศเสียออกไปตามมาตรฐานห้องทันตกรรมในโรงพยาบาลและตามมาตรฐานงานระบบวิศวกรรม ASHRAE

 • CONVENIENCE ให้บริการ TELE CONSULTATION สำหรับให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ทั้งคนไข้ไทยและคนไข้ต่างชาติ หากมียาสามารถส่งยาถึงบ้านให้ด้วย

 

นอกจากนี้ทางศูนย์ทันตกรรมยังมีการใช้ Shoe Cover ซึ่งจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ทันตกรรมเพื่อทดแทนการสั่งซื้อจากภายนอกและสามารถใช้งานได้ดีอีกด้วย รวมทั้งการจัดทำ Isolation Gown เพื่อใช้งานในศูนย์ทันตกรรมทดแทนการใช้ PPE ที่มีความต้องการใช้กันมากในปัจจุบัน

 

ทางศูนย์ทันตกรรมจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไข้กลับมายิ้มได้อีกครั้ง โดยให้บริการรักษาเรื่องฟันที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น เครื่องมีอที่พัฒนาขึ้นใหม่ (INNOVATIVE EQUIPMENT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ที่สำคัญมีทีมทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง เพื่อให้คนไข้มั่นใจในการรักษาของศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.