ศูนย์ทันตกรรม

COVID-19 for Bangkok Dental
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ใส่ใจเรื่องสุขภาพช่องปากของคนไข้ทุกคน ขอประกาศแนวทางปฏิบัติของศูนย์ทันตกรรม เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และรักษาระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) ศูนย์ทันตกรรมจึงขอปรับเปลี่ยนการให้บริการดังนี้

  1. คนไข้ที่มีนัดในช่วงวันที่ 1 – 16 พ.ค. 2564 ขอให้เลื่อนการรักษาออกไปก่อน
  2. คนไข้ที่มีการรักษาต่อเนื่อง ทีมทันตแพทย์จะพิจารณางานที่ทำตามความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
  3. คนไข้ที่ฉุกเฉินและมีอาการ เสียว ปวด บวม ติดเชื้อ เลือดออก หรืออุบัติเหตุของฟันและกระดูกขากรรไกร สามารถโทรเข้ามาเพื่อลงนัดเวลารับบริการได้ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น. ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเตรียมดูแลคนไข้ในทุกกรณี
  4. หากมีความจำเป็นต้องทำการรักษา ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางทันตกรรมขั้นสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยทั้งทันตบุคลากรและคนไข้
  5. โรงพยาบาลกรุงเทพ มีให้บริการเพิ่มทางโทรศัพท์และ TELE CONFERENCE เพื่อสื่อสารกับทันตแพทย์โดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ให้คำแนะนำและจ่ายยาซึ่งมีบริการให้ถึงบ้าน (BANGKOK HOSPITAL DELIVERY)

หากสถานการณ์ดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลง จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.