ศูนย์ทันตกรรม

COVID-19 for Bangkok Dental
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ใส่ใจเรื่องสุขภาพช่องปากของคนไข้ทุกคน ขอประกาศแนวทางปฏิบัติของศูนย์ทันตกรรม เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และรักษาระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) ศูนย์ทันตกรรมจึงขอปรับเปลี่ยนการให้บริการดังนี้

  1. คนไข้ที่มีการรักษาต่อเนื่อง ทีมทันตแพทย์จะพิจารณางานที่ทำตามความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
  2. คนไข้ที่ฉุกเฉินและมีอาการ เสียว ปวด บวม ติดเชื้อ เลือดออก หรืออุบัติเหตุของฟันและกระดูกขากรรไกร สามารถโทรเข้ามาเพื่อลงนัดเวลารับบริการได้ทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น. ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเตรียมดูแลคนไข้ในทุกกรณี
  3. หากมีความจำเป็นต้องทำการรักษา ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางทันตกรรมขั้นสูงสุด เพื่อให้ปลอดภัยทั้งทันตบุคลากรและคนไข้
  4. โรงพยาบาลกรุงเทพ มีให้บริการเพิ่มทางโทรศัพท์และ TELE CONFERENCE เพื่อสื่อสารกับทันตแพทย์โดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ให้คำแนะนำและจ่ายยาซึ่งมีบริการให้ถึงบ้าน (BANGKOK HOSPITAL DELIVERY)

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ พื้นที่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก

Dental-guideline-COVID-19 Dental-guideline-COVID-19

บริเวณพื้นที่พักคอยของผู้ป่วย จัดการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย


Dental-guideline-COVID-19 Dental-guideline-COVID-19 Dental-guideline-COVID-19

VIRUSKILER™ เป็นมากกว่าเครื่องฟอกอากาศ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา เชื้อรา แบคทีเรีย สารอินทรีย์ระเหยง่าย ฝุ่นอนุภาคเล็ก และก๊าซอันตรายอื่น ๆ ในอากาศ ได้มากถึง 99.9999% จากการฟอกอากาศเพียง 1 ครั้ง (Single air pass)


Dental-guideline-COVID-19 Dental-guideline-COVID-19

ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ สวมชุดป้องกัน [PPE] พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด


Dental-guideline-COVID-19 Dental-guideline-COVID-19

การระบายอากาศ (Ventilation) โดยการเติมอากาศเข้ามาและระบายออกไปภายนอกร่วมกับการใช้การหมุนเวียนอากาศภายในห้อง (Recirculation) ผ่านระบบ HEPA Filtration ที่มี HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) ซึ่งจะช่วยกรองกำจัดเชื้อโรค = 15-20 Air Change per HourDental-guideline-COVID-19 Dental-guideline-COVID-19

Magnehelic Pressure Gauge สำหรับตรวจวัดความดันต่างระหว่างห้อง จะต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าปริมาณอากาศที่จ่ายเข้าสู่ห้อง (Air supply) และอากาศที่ถูกดึงออกจากห้อง (Air extract) ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ และตรวจสอบว่าประตูของห้องสะอาดนั้นต้องปิดสนิท สำหรับห้องสะอาดที่ต้องมีการปรับความดัน จะสามารถทำได้โดยการปรับลมที่ดึงออกจากห้อง

หากต้องการเพิ่มความดันจะต้องลดปริมาณลมที่ดึงออกจากห้อง และหากต้องการลดความดันจะต้องเพิ่มปริมาณลมที่ดึงออกจากห้อง ซึ่งจะต้องทำโดยผู้ชำนาญ เนื่องจากในการปรับความดันห้องนั้นอาจมีผลกระทบต่อความดันของห้องอื่น ๆ


Dental-guideline-COVID-19

หลังทำการรักษาทันตกรรม หรือปรึกษาทันตกรรมทุกเคส จะทำการฆ่าเชื้อในห้องทำฟัน ด้วยแสง UV Light เพื่อป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรีย


หากสถานการณ์ดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลง จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.