การป้องกันมะเร็งเต้านม


ปัจจุบันโรคที่น่าสะพึงกลัวในหมู่ผู้หญิง โรคหนึ่งคงหนีไม่พ้นมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมก่อเกิดความรู้สึกกลัวไม่เพียงแค่เรื่องกระบวนการรักษา ผ่าตัด เคมีบำบัดและการฉายแสง หรือการเสียชีวิตจากมะเร็ง แต่ขณะเดียวกันทำให้ผู้ป่วยกังวลกับการสูญเสียรูปร่าง ความเป็นผู้หญิง และการส่งผลต่อเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่

พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งในด้านอาหารการกิน การทานยาบำรุงผิวพรรณ การทานยาบางชนิดเพี่อหวังผลทางอ้อม การมีบุตรเมื่ออายุมากขึ้น การเริ่มทานยาคุมกำเนิดตั้งแต่อายุน้อย ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้โอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น  มะเร็งเต้านมก็เช่นกัน ความเสี่ยงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นเพศหญิง ดังนั้นจึงพบว่า แม้ไม่มีปัจจัยส่งเสิรมใดๆ เช่น ทานยาคุมกำเนิดมานาน การมีบุตรตอนอายุมาก ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านม ผู้หญิงแต่ละคนก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ โดยเฉลี่ยแล้วในประชากรเพศหญิงทุกๆ8คน จะพบเป็นมะเร็งเต้านม1คน และส่วนใหญ่ (80%) ไม่พบญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านม หากพูดในทางธรรมคงเปรียบได้ว่าผลกรรมแต่ละคนนั้นมีติดมาไม่เท่ากัน จึงเป็นคำตอบที่ไม่ผิดต่อคำถาม “ทำไมฉันถึงเป็นมะเร็งเต้านม”

ปัจจุบันยังไม่พบว่าการทานอาหารอย่างไร การปฏิบัติตัวเช่นไรจะช่วยลดหรือป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมได้ หากแต่พบว่าทางที่ดีที่สุดคือ การตรวจพบให้เร็วที่สุด
การตรวจพบให้เร็วที่สุด จำต้องอาศัยการตรวจคัดกรองที่ได้มาตรฐานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ(ultrasound และ/หรือ mammogram) และที่ขาดไม่ได้คือ การคอยสังเกตุและตรวจตราเต้านมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น จะทำให้ตรวจพบได้โดยรวดเร็ว


Mammogram


Ultrasound


Self breast exam

เมื่อ”รู้เขาและรู้เรา”อย่างดีแล้ว มะเร็งเต้านมก็ไม่น่ากังวลอย่างที่เคยคิด เนื่องจากหากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ โดยเฉพาะตอนยังคลำก้อนไม่ได้ การรักษาส่วนใหญ่สามารถเก็บสงวนเต้านมเอาไว้ได้ โอกาสหายจากโรคมะเร็งเต้านมสูง
ด้วยการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก อาการข้างเคียงจากการรักษามีเพียงเล็กน้อย การตรวจพบแต่เนิ่นๆ มะเร็งเต้านมก็ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไป

บทความโดย นพ. ปิยศักดิ์  ทหราวานิช

  1. No comments yet.
(will not be published)

Login