SUPERMED | เบาหวาน ”โรคทั่วไป” ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

SUPERMED | เบาหวาน ”โรคทั่วไป” ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

เป็นเบาหวานแต่คิดว่าไม่เป็นไร…

ปรึกษาโรคเบาหวานฟรี 15 นาที*

หากไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนเช่น โรคหัวใจ, ตาบอด, ไตวาย, หรือเท้าขาดเลือด ซึ่งอาจทำให้พิการได้ เพราะหลายๆคนที่เป็นเบาหวานมักนิ่งนอนใจ ไม่เข้ามารับการรักษาเนื่องจากยังไม่มีอาการและปล่อยทิ้งไว้ จนเริ่มรุนแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัว บางคนซื้อยาหรือสมุนไพรมาทานเอง ซึ่งเป็นอันตรายมาก ๆ เพราะยาสมุนไพรบางชนิดอาจทำให้ให้ เบาหวานและโรคแทรกซ้อนเป็นรุนแรงมากขึ้นได้

ให้เบาหวานกลายเป็นเรื่องเบา ๆ กับ คุณหมอโองการ

รู้จักเบาหวานให้มากขึ้นพร้อมคำแนะนำจากคุณหมอที่จะช่วยให้มีพลังในการดูแแลตัวเอง

เพราะโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ได้เก่งแต่โรคยาก “โรคทั่วไป” ก็ใช่ย่อย

*รายละเอียดกิจกรรม Tele-Consultation จากทีมแพทย์ SUPERMED

  • กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
  • ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ Tele-Consultation ฟรี 15 นาที มีรายละเอียดดังนี้
    1. กดเพิ่มเพื่อนที่ @BHQMedicine
    2. กดเมนู Chat เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
    3. กดที่เมนู “SUPERMED” หรือพิมพ์ข้อความ “SUPERMED” เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความจะตอบกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับคำปรึกษา Tele-Consultation เช่น ชื่อ – สกุล, วันเดือนปีเกิด, อาการ เป็นต้น
    4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการนัดหมายในการเข้ารับบริการ Tele-Consultation ผ่านทาง Microsoft Team ในวันและเวลาที่สะดวก

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

แชร์