SUPERMED | เพราะ “โรคทั่วไป” รุนแรงกว่าเดิม

SUPERMED | เพราะ “โรคทั่วไป” รุนแรงกว่าเดิม

ปรึกษาทีมแพทย์ SUPERMED ฟรี 15 นาที*

การเจ็บป่วยถึงแม้จะดูไม่รุนแรง ก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ เพราะโรงพยาบาลกรุงเทพ ไม่ได้เก่งแค่โรคยาก “โรคทั่วไป” ก็ใช่ย่อย ปรึกษาฟรี เฉพาะ 5 กลุ่มโรค วันนี้ – ถึง 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น

 

 

จัดการ “โรคทั่วไป” ง่ายกว่าที่คิด จิ้มเลย!

ทีมแพทย์ SUPERMED คือใคร?

ทีมแพทย์ที่มีความชำนาญการในการรักษา โรคทั่วไป หลากหลายสาขา ที่โดดเด่นในการวินิจฉัยและรักษาอาการของโรคเรื้อรัง อย่างโรคไข้หวัดใหญ่, โรคภูมิแพ้, โรคข้ออักเสบ, โรคอ้วน, โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ ให้สงบลงจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ


ความเป็น ทีมแพทย์ SUPERMED คือการใช้ประสบการณ์และเทคนิคของแพทย์แต่ละท่านในการรักษาอย่างเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกกดดันในการรักษา

 

โรคเบาหวาน

“ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานแล้ว กว่า 4 ล้านคนและมีแนวโน้มผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 3 แสนคนบางปีมีคนเสียชีวิตจากเบาหวานถึง 16,000 กว่าคน อย่าปล่อยไว้เลย… ”

ปรึกษาฟรี 15 นาที* ข้อมูลเพิ่มเติม

 

โรคไข้หวัดใหญ่

“ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น 3 เท่า และรุนแรงมากขึ้นในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว”

ปรึกษาฟรี 15 นาที* ข้อมูลเพิ่มเติม

 

โรคอ้วน

“ผู้เป็นโรคอ้วนมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ กว่าคนทั่วไป 2-3 เท่าและพบว่าคนไทยกว่า 1 ใน 3 คนเป็นโรคอ้วน”

ปรึกษาฟรี 15 นาที* ข้อมูลเพิ่มเติม

 

โรคภูมิแพ้

“คนไทยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม”

ปรึกษาฟรี 15 นาที* ข้อมูลเพิ่มเติม

 

โรคข้ออักเสบ

“โรคข้ออักเสบปล่อยไว้นานอาจพิการได้ ซึ่งคนส่วนมากมักไม่รู้ตัวว่าอยู่ในภาวะโรคข้ออักเสบ”

ปรึกษาฟรี 15 นาที* ข้อมูลเพิ่มเติม

*รายละเอียดกิจกรรม Tele-Consultation จากทีมแพทย์ SUPERMED  

 • กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ Tele-Consultation ฟรี 15 นาที มีรายละเอียดดังนี้
  1. กดเพิ่มเพื่อนที่ @BHQMedicine 
  2. กดเมนู Chat เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
  3. กดที่เมนู “SUPERMED” หรือพิมพ์ข้อความ “SUPERMED” เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
  4. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความจะตอบกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับคำปรึกษา Tele-Consultation เช่น ชื่อ – สกุล, วันเดือนปีเกิด, อาการ เป็นต้น
  5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการนัดหมายในการเข้ารับบริการ Tele-Consultation ผ่านทาง Microsoft Team ในวันและเวลาที่สะดวก

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอจำกัดสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ Tele-Consultation ฟรี 15 นาที ท่านละ 1 ครั้ง โดยผู้เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้ป่วยเท่านั้น
 • การเข้ารับคำปรึกษา Tele-Consultation ฟรี 15 นาที* จากทีมแพทย์ SUPERMED มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและประเมินอาการป่วยในเบื้องต้น ทั้งนี้ไม่สามารถทำการวินิจฉัยโรคและไม่สามารถสั่งซื้อยาจากบริการนี้ได้
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค ขอให้ผู้เข้ารับบริการเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยผู้เข้ารับบริการสามารถแจ้งความประสงค์กับทีมแพทย์ SUPERMED เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทันที
 • ผู้เข้ารับบริการไม่สามารถโอนสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้, หรือแลกเปลี่ยน, หรือทอนเป็นเงินสด, หรือสิ่งอื่นใดได้
 • ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลคำนึงถึงผู้เข้ารับบริการเป็นสำคัญ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ หรือในกรณีมีข้อพิพาทที่ไม่คาดคิด ขอให้ถือคำตัดสินของโรงพยาบาลเป็นที่สุด)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอแจ้งให้ผู้เข้ารับบริการทราบว่า ทางโรงพยาบาลจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่โรงพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล ขอความกรุณาผู้เข้ารับบริการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวิธีการที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล คลิก  https://www.bangkokhospital.com/page/privacy-policy และ/หรือช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ขอยึดตามประกาศของโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น

แชร์