หยุดปวดหลังเรื้อรัง

หยุดปวดหลังเรื้อรัง

ผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท แผลเล็ก ฟื้นตัวไว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หยุดปัญหาปวดหลังเรื้อรัง ปวดร้าวลงขา จากกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท ด้วยการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังวิธี Interbody Fusion ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย ลดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทใกล้เคียง ฟื้นตัวไว และมีอัตราความสำเร็จในการเชื่อมข้อกระดูกสูง

อาการ

 • ปวดหลัง
 • ปวดร้าวลงขา
 • ปวดตึงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง สะโพก ต้นขาด้านหลัง
 • ชาขาหรือชาเท้า
 • กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
 • มีปัญหาในการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ

สาเหตุ

 • ความไม่มั่นคงของแนวกระดูกสันหลัง
 • หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
 • ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม
 • กระดูกสันหลังเกิดการเลื่อน เกิดการตีบแคบของโพรงเส้นประสาทและเกิดการกดทับเส้นประสาท

ผ่าตัดรักษาอย่างไร

ผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทกับโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

 • เป้าหมายการผ่าตัด ได้แก่
  • ขยายโพรงเส้นประสาทตีบแคบ (Decompression) ลดปวดร้าวลงขา ชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • แก้ไขภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง (Restabilization) ลดอาการปวดหลัง
  • ปรับสมดุลของแนวกระดูกสันหลัง (Realignment)
 • เทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่ คือ การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังวิธี Interbody Fusion เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก โดยนำหมอนรองกระดูกสันหลังเดิมของผู้ป่วยออกเพื่อแทนที่ด้วยหมอนรองกระดูกเทียมและวัสดุกระตุ้นการเชื่อมกระดูก การผ่าตัดวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่จึงมีอัตราการเสียเลือดน้อยกว่า ฟื้นตัวเร็วกว่า และมีอัตราความสำเร็จในการเชื่อมข้อกระดูกสูงกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิม

ผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลดีอย่างไร

เตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • ข้อมูลครบถ้วนทุกขั้นตอนการรักษา ข้อดีของการผ่าตัดและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัด
 • ตรวจร่างกายประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดโดยอายุรแพทย์และการประเมินโรคร่วม ยาที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการผ่าตัดมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนการรักษาโดยทีมศัลยแพทย์และแพทย์สหสาขา

 

ดูแลหลังผ่าตัด
 • การใช้ Program ERAS หรือ Enhanced Recovery After Surgery คือ การผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว อาศัยการทำงานร่วมกันของบุคลากรทางการแพทย์ (Multidisciplinary Approach)
  • ทีมแพทย์ผ่าตัด ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัดและผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วที่สุด แพทย์จะพิจารณาการผ่าตัดแบบ “MISS หรือ Minimally Invasive Spine Surgery” การผ่าตัดแผลเล็กที่ทำการผ่าตัดด้วยเทคนิคและอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อที่แผ่นหลังน้อยที่สุด ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเดิมและกลับบ้านได้เร็วขึ้น
  • ทีมวิสัญญีแพทย์ ด้วยเทคนิคการดมยาสลบและการให้ยาแก้ปวดแบบพิเศษตาม ERAS Protocols ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากยาสลบและยาแก้ปวดในกลุ่มมอร์ฟีนน้อยลง ผู้ป่วยสามารถลุกเดินออกจากเตียงและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น
  • ทีมแพทย์กายภาพบำบัดเข้าร่วมประเมินและพูดคุยกับผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงก่อนผ่าตัดเพื่อแนะนำและสอนวิธีการเตรียมร่างกายก่อนผ่าตัดและช่วยทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะหลังผ่าตัด
  • ทีมอายุรแพทย์สำหรับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยการตรวจวินิจฉัยและให้ยาควบคุมในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และโรคลิ่มเลือดอุดตัน เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความราบรื่น
  • ทีมพยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการเป็นกลุ่มที่สำคัญและใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด เพราะการผ่าตัดตามมาตรฐาน ERAS ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษมากกว่ามาตรฐานการผ่าตัดแบบปกติ รวมไปถึงต้องมีความเคร่งครัดในเรื่องการเลือกใช้ยาและการควบคุมโภชนาการของผู้ป่วยทั้งในช่วงก่อนและหลังการผ่าตัด

โปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับการผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 คืน และมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

 • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด (Medical Clearance) มูลค่าสูงสุด 10,300 บาท
 • ฟรี! ค่าทำแผลหลังผ่าตัด 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก)
 • บัตรของขวัญ! มูลค่ารวม 5,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในครั้งถัดไป
  • สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ สำนักงานใหญ่เท่านั้น
  • กรุณาแสดงบัตรของขวัญนี้ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อใช้ชำระค่ารักษาพยาบาลและบริการ OPD/IPD ที่โรงพยาบาลในครั้งถัดไป ตามมูลค่าที่ปรากฏบนบัตร (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่) เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท (บัตรของขวัญ 1 ใบมูลค่า 1,000 บาทต่อการใช้บริการ 1 ท่านต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 วัน)
  • บัตรของขวัญสามารถให้ผู้อื่นใช้แทนได้
  • ขอสงวนสิทธิ์การให้ส่วนลดสำหรับท่านที่นำบัตรของขวัญมาแสดงเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสมาชิกบัตรชีววัฒนะและการซื้อคูปองโปรโมชั่นของโรงพยาบาล Healthy Family Expo/ Mother’s Day/ Father’s Day
  • กรณีบัตรของขวัญชำรุด / สูญหาย / หมดอายุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการ และไม่ออกคูปองใหม่ทดแทน รวมทั้งไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้บริการหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขการรับบริการ:

 • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับการผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
 • การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์