โปรแกรมตรวจสุขภาพหลักและชุดตรวจผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลักและชุดตรวจผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป)

Health Check Up Programs

สั่งซื้อช่องทางออนไลน์

ดูรายละเอียดชุดตรวจสุขภาพงาน

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (จิบน้ำเปล่าได้)
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ 3 วัน โทร. 1719
 3. กรุณานำยา อาหารเสริมที่รับประทานเป็นประจำและประวัติการรักษาที่ผ่านมา (ถ้ามี) นำมาในวันตรวจ
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สำหรับท่านที่นำคูปองมาแสดงเท่านั้น

** ในกรณีที่ไม่นำคูปองมาแสดง ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามราคาชุดตรวจ

 

เงื่อนไขในการจำหน่ายและ ซื้อชุดตรวจสุขภาพ

 1. ซื้อชุดตรวจสุขภาพประจำปี ชุด Vital, Advanced, Executive Male-Female, Supreme  Male –  Female / Longevity Male-Female ในราคาพิเศษ
 2. ซื้อรายการตรวจเพิ่มเติมหรือแพ็กเกจต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษโดยไม่ต้องซื้อชุดหลัก
 3. คูปองที่ซื้อในวันงานสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน 2565 31 มีนาคม 2566
 4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการด้วยคูปองตรวจสุขภาพในกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 5. สามารถซื้อผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย และ Contact Center โทร. 1719 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 4 ธันวาคม 2565  และ สั่งซื้อช่องทางออนไลน์ ได้ 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 12 ธันวาคม 2565
 6. สามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
 7. ชุดตรวจไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพและตรวจทางรังสี
 8. ชุดตรวจสุขภาพไม่รวมค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
 9. ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น These prices are applicable for only Thais and Expatriates.
 10. คูปองตรวจสุขภาพนี้ใช้บริการได้ที่ รพ. กรุงเทพ ซ. ศูนย์วิจัยเท่านั้น


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ดูรายละเอียดชุดตรวจสุขภาพงาน Happy Father’s Day

แชร์