มาตรฐานการรับรอง TEMOS INTERNATIONAL HEALTHCARE ACCREDITATION

มาตรฐานการรับรอง TEMOS INTERNATIONAL HEALTHCARE ACCREDITATION
มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation จากประเทศเยอรมัน เป็นการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลก ก่อตั้งในปี 2010 มุ่งเน้นการรับรองการบริหารจัดการผู้ป่วยนานาชาติทั้งในด้านการแพทย์และด้านการบริการทั่วไป Temos International มีสำนักงานทั่วโลกใน 6 ทวีป มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation ช่วยให้โรงพยาบาล คลินิก และผู้ประสานงานทางการแพทย์เข้าถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการแก่ผู้ป่วยนานาชาติและผู้ที่เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้มีการเฝ้าระวังดูแลคุณภาพอยู่เสมอ โดย Temos International มีหลักการคือ มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มาตรฐานเดียวในการให้การรับรอง เนื่องจากการวัดเพียงแบบเดียวไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการและผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ Temos International ยังยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางคลินิกและบริการทั่วไป ทั้งในแง่ความปลอดภัยของผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ