• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Programs

view all

แพคเกจผ่าตัดใส่รากฟันเทียม โดยใช้คอมพิวเตอร์กำหนดตำแหน่งรากเทียม

การผ่าตัดใส่รากฟันเทียม (Straumann) 1 ราก พร้อมครอบฟัน รุ่น  Roxolid SLActive โดยใช้คอมพิวเตอร์กำหนดตำแหน่งรากเทียม

& Media

view all

เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า QRS PelviCenter ทางเลือกการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

รพ.กรุงเทพ เพิ่มทางเลือกการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน โดย เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า QRS PelviCenter ช่วยบรรเทาอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  

Case

view all

ประสบการณ์จริงจากคนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

เทคนิกผ่าตัดเเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแนวใหม่ ไม่ตัดกล้ามเนื้อ ซ่อนแผลผ่าตัด แผลเล็ก ลดแผลเป็น เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว