GLOBAL EXPERTISE. THAI HOSPITALITY.

ใจสั่น

ใจสั่น

ภาวะใจสั่น เป็นความรู้สึกที่หัวใจเต้นเร็ว อาจรู้สึกใจสั่น เต้นไม่สม่ำเสมอ หรือเต้นอย่างแรงและรวดเร็ว มีความรู้สึกในหน้าอกหรือที่ลำคอ บางครั้งเป็นแล้วหายไปเอง บางครั้งอาจเกิดจากอาการของโรคหัวใจซึ่งจำเป็นต้องรับการรักษา เช่น ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (Atrial fibrillation) เป็นต้น

สาเหตุของ Palpitation

มักเกิดจากสาเหตุดังนี้
  1. ความเครียดและความวิตกกังวล
  2. ออกกำลังมากเกินไป
  3. ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า มากเกินควร
  4. ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบเดือน ตั้งครรภ์ หญิงวัยทอง
  5. ได้รับสารกระตุ้นที่เป็นส่วนประกอบในยาแก้หวัด
  6. มีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (Atrial fibrillation)

การหลีกเลี่ยงสาเหตุดังกล่าวอาจทำให้ภาวะหัวใจสั่นหายไปได้ แต่ภาวะหัวใจสั่นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกอันตรายถึงแก่ชีวิตถ้าเกิดร่วมกับอาการเหล่านี้

  1. มึนงง
  2. หายใจลำบาก
  3. แน่นหน้าอกหรือเจ็บหน้าอก
  4. เป็นลมหมดสติ
ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจพิเศษและรักษาต่อไป