จิตป่วยในสังคมเมือง - โรงพยาบาลกรุงเทพ
   
   Quick Links
    
 
   
   
เลือกภาษา: 
     Advanced & Caring

จิตป่วยในสังคมเมือง

26 สิงหาคม 2554
จิตป่วยในสังคมเมือง

ผู้คนที่อาศัยในนิวยอร์ก กรุงเทพฯ หรือที่ฮ่องกงคงจะไม่แปลกใจที่นักวิจัยพบว่าการอาศัยในเมืองใหญ่เหล่านี้อาจมีผลเสียต่อสุขภาพจิตของเรา -- และตอนนี้นักวิจัยก็เริ่มไขความลับได้แล้วว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ภาพสแกนของสมองของชาวเมืองหรือคนที่เติบโตขึ้นในพื้นที่เขตเมืองแสดงให้เห็นว่าบางส่วนของพื้นที่ในสมองของคนเหล่านี้จะตอบสนองอย่างรุนแรงกับภาวะเครียด การวิจัยใหม่จากเยอรมันที่เพิ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร “Nature” เมื่อ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ศึกษาโดยมุ่งเน้นการวิจัยไปที่วิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดซึ่งเกิดจากคนอื่นๆ และการวิจัยนี้อาจช่วยให้เราพอเข้าใจว่าทำไมชีวิตในเมืองจึงอาจช่วยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคจิตเภทและปัญหาความผิดปกติทางจิตอื่นๆ

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยให้อาสาสมัครนอนลงโดยมีเครื่องสแกนสมองติดอยู่และให้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อาสาสมัครที่คาดว่าจะคำถามคงง่ายๆ กลับพบว่าจริงๆ แล้วคำถามยาก ยากจนอาสาสมัครแต่ละคนที่สุดแล้วตอบผิดเป็นส่วนใหญ่

ในขณะที่ยังผูกโยงอยู่กับเครื่องสแกนนั้น อาสาสมัครจะได้ยินนักวิจัยวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตอบคำถามที่แย่ของตนว่าช่างแย่อย่างน่าแปลกใจและน่าผิดหวังและบอกอาสาสมัครว่าพวกเขาอาจไม่มีทักษะพอที่จะเข้าร่วมการวิจัยได้

การศึกษาเริ่มต้นด้วยอาสาสมัคร 32 คน พบว่ามีพื้นที่ในสมอง 2 บริเวณที่มีความแตกต่างกันระหว่างคนในเมืองและคนในชนบท บริเวณหนึ่งคือ amygdala ซึ่งทำหน้าที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามในสภาพแวดล้อม และอีกบริเวณคือ วงจรที่ควบคุม amygdala นักวิจัยพบว่าการกระตุ้น amygdala ของอาสาสมัครจากในเขตเมืองที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คนมีมากกว่าอาสาสมัครที่มาจากเมืองที่มีประชากรมากกว่า 10,000 คน และก็มากกว่าการกระตุ้นสมองในผู้คนที่มาจากพื้นที่ชนบท

และเพื่อประเมินว่าพื้นที่ที่อาสาสมัครเติบโตขึ้นนั้นจะมีผลกระทบใด ๆ หรือไม่ นักวิจัยก็กำหนดคะแนน “ความเป็นเมือง”โดยอาศัยจำนวนปีที่คนเหล่านั้นเติบโตขึ้นจนถึงอายุ 15 ปี ว่าจะนับได้ว่าเป็นในเขตเทศบาล เขตเมืองหรือชนบท ยิ่งคะแนนสูงก็หมายถึงชีวิตในวัยเด็กของพวกเขาอยู่ในเขตเมืองมากกว่า และก็พบว่าการทำงานของ amygdala และ วงจรควบคุม amygdala ในการทดลองก็เพิ่มตามคะแนนนี้เช่นกัน

เมื่อทดลองกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งจำนวน 23 คนด้วยการทดลองสร้างความเครียดอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย ผลการทดลองที่ได้ก็คล้ายคลึงกัน

แต่เมื่อทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มที่สามโดยมีอาสาสมัครผู้ใหญ่จำนวน 37 คนทำการทดลองแบบเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้รับการถูกวิจารณ์เรื่องการตอบปัญหาว่าแย่ กลับพบว่าผลการทดลองไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคนในเมืองและคนในชนบท นักวิจัยกล่าวว่า นี่แสดงให้เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่แค่การทำงานของสมองเฉยๆ

Dr. Andreas Meyer - Lindenberg, ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตใน Mannheim และผู้เขียนอาวุโสของรายงานวิจัยกล่าวว่า การวิจัยนี้ยังไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าทำไมชีวิตในเมืองจึงเพิ่มการตอบสนองของสมองได้ อาจเป็นเพราะความเครียดจากการติดต่อกับคนอื่น ๆ เขากล่าวเสริมว่า การศึกษาในสัตว์ทดลองยังเสนอแนะว่า การได้รับความเครียดมาก่อนหน้าอาจทำให้เกิดผลที่คงอยู่นานได้

Jens Pruessner ผู้ร่วมเขียนรายงานจาก Douglas Mental Health University Institute ในเมือง Montreal กล่าวว่าการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ๆ ในการทำความเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดปัญหาความเจ็บป่วยทางจิต
Elizabeth Phelps ผู้เชี่ยวชาญด้านอารมณ์และสมองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้จาก New York University กล่าวว่ามันอาจเป็นการด่วนสรุปเร็วเกินไปว่าผลการวิจัยนี้จะมีความหมายอย่างไรต่อปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต

"ผลการทดลองเหล่านี้น่าสนใจ แต่เป็นเพียงการวิจัยเบื้องต้น" เธอกล่าว "แต่มันก็จะสร้างความสนใจในแนวคิดนี้ได้ แต่ใครจะรู้ ผลการวิจัยนี้อาจจะทำให้มีการขยายผลต่อในงานวิจัยในอนาคตก็ได้ และฉันคิดว่ามันก็ควรค่าที่จะทำวิจัยต่อ" – เพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งแนะนำให้ผู้คนอพยพย้ายหนีออกไปที่อื่นกัน
Bangkok Hospital accreditations:JCI, EURAMI, HA, ISO, TEMOS
โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 0-2310-3000 หรือ 1719