โครงการกรีนเฮลธ์กระตุ้นคนไทย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพกาย-ใจ 5 มิติ - โรงพยาบาลกรุงเทพ
   
   Quick Links
    
 
   
   
เลือกภาษา: 
     Advanced & Caring

โครงการกรีนเฮลธ์กระตุ้นคนไทย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพกาย-ใจ 5 มิติ

13 กันยายน 2555
โครงการกรีนเฮลธ์กระตุ้นคนไทย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพกาย-ใจ 5 มิติ

ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีบนวิถีชีวิตสมดุลอย่างแท้จริง กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนแถวหน้าของเมืองไทยในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การนำของ “นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” พร้อมด้วยซีอีโอ 5 กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ นำโดย “นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร” แห่งศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ, “แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร” แห่งเครือโรงพยาบาลสมิติเวชและบีเอ็นเอช, “นายแพทย์ประยุทธ สมประกิจ” แห่งเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกและใต้, “นายแพทย์สุนทร ศรีทา” แห่งเครือโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาและปากช่อง และ “อัฐ ทองแตง” ซีอีโอหนุ่มไฟแรงแห่งเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล เมโมเรียล รวมพลังจัด โครงการกรีนเฮลธ์ (Green Health Project) เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้ครบทั้ง 5 มิติ ขณะเดียวกัน ก็ถือโอกาสเปิดกรีน เฮลธ์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ข้อมูลและประสานงานใน 26 โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วย เพื่อทำหน้าที่สื่อกลางรับบริจาคและส่งต่อเครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ที่ยากไร้ โดยมี 24 ทูตประจำโครงการฯช่วยประชาสัมพันธ์

ในฐานะหัวเรือใหญ่ “นพ.ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ” เล่าถึง 5 มิติของแนวคิดสุขภาพดีแบบองค์รวมว่า เกิดขึ้นเพราะอยากเห็นคนไทยสบายดี ด้วยการดูแลใส่ใจให้ครบทั้ง 5 มิติสุขภาพ คือ “กายฟิต” การออกกำลังกายเป็นประจำเพียงวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ช่วยลดความเสี่ยงของ 5 โรคยอดฮิต ไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง สามารถแทรกอยู่ในกิจกรรมประจำวันต่างๆ เช่น การทำงานบ้าน, เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ และรดน้ำต้นไม้ “จิตพร้อม” ความเครียดคือตัวการก่อให้เกิดโรคร้ายสารพัด ควรดี-ท็อกซ์อารมณ์ให้ผ่อนคลายจากความเครียดก่อนที่โรคจะถามหา โดยเริ่มจากการยิ้มให้ตัวเอง ฝึกทำอารมณ์เบิกบาน และเรียนรู้การทำสมาธิเพื่อปล่อยใจให้ปลอดโปร่ง “การดูแลป้องกันทันโรค” หมั่นตรวจเช็กสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้รู้เท่าทันโรค “ใส่ใจการบริโภคและโภชนาการ” กินอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี สำคัญกว่าการกินเพื่อความอร่อย เพราะโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทย เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ล้วนมีที่มาจากพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่เหมาะสม “อย่ามองข้ามสิ่งแวดล้อม” อยากมีสุขภาพดีแบบยั่งยืน ลองหันมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านน่าอยู่ และลด-ละ-เลิก การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการย่อย Green Health Care & Share เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตกุศลได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ขัดสน โดยร่วมบริจาคอุปกรณ์พยาบาลมือสอง เช่น เตียง รถเข็น เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น และบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้ได้ที่ศูนย์ประสานงาน โครงการฯ โทร.1719 หรืออีเมล์ greenhealth@bdms.co.th

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์


Share on Facebook


Bangkok Hospital accreditations:JCI, EURAMI, HA, ISO, TEMOS
โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 0-2310-3000 หรือ 1719