ชีวิตเสี่ยง... ถ้าหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะชนิด AF - โรงพยาบาลกรุงเทพ
   
   Quick Links
    
 
   
   
เลือกภาษา: 
     Advanced & Caring

ชีวิตเสี่ยง... ถ้าหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะชนิด AF

13 กันยายน 2555
ชีวิตเสี่ยง... ถ้าหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะชนิด AF

Share on Facebook


Bangkok Hospital accreditations:JCI, EURAMI, HA, ISO, TEMOS
โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 0-2310-3000 หรือ 1719