โรงพยาบาลกรุงเทพ
   
   Quick Links
    
 
   
   
เลือกภาษา : 
     Advanced & Caring
  การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram
 
การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram
 
 

Digital Mammogram

 Bangkok Hospital Breast Center
 1. เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับรังสีต่ำ
 2. สามารถแยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมชัดเจน
 3. สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง ระยะเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
 4. เป็นเครื่องมือที่ให้ผลถูกต้อง และแม่นยำสูงถึง 90%
 5. มีประสิทธิำภาพมากกว่าเเครื่อง Mammogram ที่ใช้ฟิล์ม

ข้อดีของเครื่อง Digital Mammogram

 1. จากการศึกษาเปรียบเทียบ การรับรังสีของผู้รับบริการพบว่า เครื่อง Digital Mammogram นี้สามารถลดปริมาณรังสีลงจากเดิมประมาณ 30-60%
 2. ลดเวลาในการทำ Mammogram เนื่องจากไม่ต้องคอยเปลี่ยนฟิล์ม เหมือนกับเครื่องชนิดใช้ฟิล์ม สามารถถ่ายภาพต่อเนื่อง ไปได้เลย
 3. เมื่อทำเสร็จภาพจะไปปรากฏที่หน้าจอของรังสีแพทย์ทันที เพื่ออ่านผลได้เลย เนื่องจากไม่ต้องรอล้างฟิล์ม ลดขั้นตอนทำให้แพทย์อ่านผลเร็วขึ้น และได้ผลเร็วขึ้น
 4. เนื่องจากข้อมูลของภาพที่ได้เป็นข้อมูล Digital เมื่อมีปัญหาภาพไม่ชัด หรือความขาว/ดำของภาพไม่ได้ระดับ ไม่ต้องเรียกผู้รับบริการมาถ่ายซ้ำ เหมือนเครื่องแบบใช้ฟิล์ม รังสีแพทย์สามารถปรับ ความชัดเจนได้จากจอได้ตามความต้องการ และรังสีแพทย์ยังสามารถขยายดูส่วนต่างๆ ได้จากจอที่รับภาพมาลด อัตราการกลับมาทำซ้ำ และรับรังสีซ้ำ
 5. ความคมชัดของภาพที่มากภาพมีมากกว่า สามารถทำให้รังสีแพทย์ สามารถบอกตำแหน่งของจุดที่ มีปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเครื่องระบบใช้ฟิล์ม
 6. ปัญหาเรื่องความเจ็บปวดเต้านมระหว่างการทำ Mammogramจะน้อยมาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการกดเต้านม จะค่อยๆ กดลงมาที่บริเวณเต้านม อย่างนุ่มนวลกว่าเครื่องที่ใช้ฟิล์ม
 7. สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเครื่องชนิดใช้ฟิล์มประมาณ 20-25%
 8. แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถ เรียกดูรูปจากหน้าจอในห้องตรวจ โดยไม่ต้องรอดูฟิล์ม (ห้องตรวจที่ศูนย์เต้านม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Contact Center โทร. 1719 (24 ชม.)
Email : info@bangkokhospital.com
หรือ รับคำปรึกษาจากแพทย์ได้ ที่นี


Bangkok Hospital accreditations:JCI, EURAMI, HA, ISO, TEMOS

Bangkok Hospital Located at 2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd, Bangkok, 10310. Thailand. Phone: +66 2310-3000.