โรงพยาบาลกรุงเทพ
   
   Quick Links
    
 
   
   
เลือกภาษา : 
     Advanced & Caring

ประวัติแพทย์

12  ผลการค้้นหา สำหรับ เวชศาสตร์ครอบครัว ของ รพ กรุงเทพ
ชื่อ
ความชำนาญพิเศษ
ที่ตั้ง
สร้างตารางนัดหมาย
 นพ. ทรงวุฒิ บุญส่งศรีกุล
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เฉพาะทาง : -
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
นพ. ทรงวุฒิ บุญส่งศรีกุล
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 พญ. นลินรัตน์ ชูวงศ์
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : -
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
พญ. นลินรัตน์ ชูวงศ์
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม
 
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์การบิน
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคข้อ และกระดูก
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์การบิน
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 นพ. พงศกร จินดาวัฒนะ
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : -
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
นพ. พงศกร จินดาวัฒนะ
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 พล.ต.นพ. พัลลภ จารุวณิช
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : -
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
พล.ต.นพ. พัลลภ จารุวณิช
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 นพ. วีรชัย สัจจเทพ
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
นพ. วีรชัย สัจจเทพ
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 นพ. อัครพันธ์ สุรวิลาศ
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : -
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
นพ. อัครพันธ์ สุรวิลาศ
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 พญ. เรณู อุบล
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : -
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
พญ. เรณู อุบล
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 นพ. มะตาเอ ศรีมาเล็ก
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์กลุ่มบริการผู้ป่วยอาหรับ
เฉพาะทาง : -
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
นพ. มะตาเอ ศรีมาเล็ก
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์กลุ่มบริการผู้ป่วยอาหรับ
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 พญ. ศิรภัทร สงวนทรัพย์ทวี
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : -
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
พญ. ศิรภัทร สงวนทรัพย์ทวี
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 พญ. สิริลักษณ์ วุฒิพันธุ์
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : -
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
พญ. สิริลักษณ์ วุฒิพันธุ์
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 นพ. สุริยา ณ นคร
 
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ครอบครัว
เฉพาะทาง : -
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
นพ. สุริยา ณ นคร
เวชศาสตร์ครอบครัว
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment

1           ค้นหาอีกครั้ง

Bangkok Hospital accreditations:JCI, EURAMI, HA, ISO, TEMOS

Bangkok Hospital Located at 2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd, Bangkok, 10310. Thailand. Phone: +66 2310-3000.