โปรแกรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

Copy

โปรแกรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

โปรแกรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นโปรแกรมตรวจสมรรถภาพร่างกายอย่างละเอียดตั้งแต่ระบบเผาผลาญพลังงานระบบชีวเคมีในร่างกาย รวมทั้งในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและชะลอวัยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำ และออกแบบการออกกำลังกาย และโภชนาการตามเป้าหมายเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมตั้งแต่นักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นแชมป์ หรือท่านที่รักการเล่นกีฬาที่ต้องการให้เล่นกีฬากับเพื่อนๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งท่านที่ต้องการเริ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้ออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย นี่คือที่สุดแห่งโปรแกรมออกกำลังกาย

 

Royal Sport Medicine Program

Type

Items

Male

Female

Consultations

Sport Medicine (Physiologist)

Blood Test

Testosterone

 

Estradiol (E2)

Progesterone

 

Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S)

Free T3

Free T4

Insulin

CBC

Vitamin B12

Folate(Serum)

Lipid Profile

Cholesterol

Triglyceride

HDL

LDL

Liver Function Test

SGPT

SGOT

Kidney Function

BUN

Creatinine

Investigations

Body Composition Analysis

 

แพคเกจศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพ