ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ

Total Knee Replacement

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
เจ็บน้อย ฟื้นไว เดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง

โทรปรึกษา 1719 หรือสอบถามผ่าน FB@Bangkokhospital

 
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อสะโพก ข้อเข่า หรือขาส่วนล่าง อาทิ

 • โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม
 • โรคข้อเสื่อม และหรือข้อถูกทำลายจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบติดแข็ง
  ข้อเสื่อมที่เกิดหลังจากอุบัติเหตุ เส้นเอ็นฉีกขาดหรือกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้อที่ถูกทำลายจากการติดเชื้อ
 • โรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง โรคกระดูกข้อเข่าหรือสะบ้าตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
 • ความผิดปกติของรูปร่างข้อเข่า เช่น ข้อเสื่อม ขาโก่ง และขากาง
 • โรคข้อสะบ้าเคลื่อนหรือหลุด
 • โรคข้อสะโพกเคลื่อนแต่กำเนิด โรคข้อสะโพกหนีบหรือปุ่มกระดูกสะโพกกระแทก
 • ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครั้งแรก ได้แก่ การใส่ข้อเทียมมาแล้วหลุดหลวม กระดูกที่เสียหายถูกทำลายจากข้อที่หลุดหลวม ข้อเข่าไม่สามารถงอได้หลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม กระดูกหักหลังผ่าตัดใส่ข้อ
  ข้อติดเชื้อหลังจากผ่าตัดใส่ข้อเทียม เป็นต้น

BANGKOK HIP & KNEE CENTER
เราต่างจากศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพกที่อื่นอย่างไร

 • Total Joint Care เป็นการดูแลรักษาแบบครบข้อในที่เดียว โดยผสมผสานวิธีการรักษาต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างมีคุณภาพได้
 • Experience ทีมแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษามีประสบการณ์ ความรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากการรักษาผ่าตัดข้อสะโพกหรือข้อเข่ามาแล้ว
 • Patient and Family Education การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อร่วมกันเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย
 • Multidisciplinary Care ทีมแพทย์สหสาขาวิชา พยาบาล เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด ร่วมกันดูแลรักษาให้ผู้ป่วยกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เทคโนโลยีการผ่าตัด ด้วยห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ชุดผ่าตัดพิเศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (Surgical Space Suit) ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อที่อาจมาจากลมหายใจของศัลยแพทย์ไปติดเชื้อแผลผ่าตัดผู้ป่วย และระบบกรองอากาศ ระบายอากาศโดยป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในห้องผ่าตัด (Laminar Air Flow) ป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้

นอกจากนี้ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าและ
ข้อสะโพก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการดูแลความเจ็บปวดตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดไปจนภายหลังการผ่าตัด (Multimodal Preemptive Pain Management Program) เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลองสำหรับผู้ป่วยรายบุคคล (Digital template Surgical Planning)

“เจ็บน้อย ฟื้นไว ให้ชีวิตพร้อมก้าวต่อไป”

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ
ชั้น 1 (โซนโถงเปียโน) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 – 20.00 น. | เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2310 3731, 0 2310 3732 หรือ โทร. 1719

 

ผ่าเข่า เจ็บน้อย ฟื้นไว เดินได้ทันใจ

สูงวัยหรือกลางคนก็สามารถกลับมา Enjoy the move ได้อีกครั้งด้วยเทคนิคผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบ “เจ็บน้อย ฟื้นไว เดินได้ใน 24 ชม.” ผ่าเข่าแล้วขยับเดินได้ตั้งแต่วันแรก

 

การผ่าตัดข้อเข่าเทียมควรเลือกทีมแพทย์ที่สามารถทำการผ่าตัดอย่างละเอียดและมีคุณภาพทุกขั้นตอน มีกระบวนการช่วยลดการเจ็บปวด ทั้งก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด ช่วยให้เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว ด้วยการทะนุถนอมเนื้อเยื่อไม่ให้บอบช้ำ ลดการติดเชื้อ ป้องกันการเกิด ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ขยับเดินได้ใน 24 ชั่วโมง

 

อาการแบบใดต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

   • ปวดเข่ามากเวลาเดิน วิ่ง ขึ้นลงบันได ลุกนั่ง ฯลฯ จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
   • ปวดเข่าเวลาลุกจากที่นั่งหรือที่นอนใหม่ ๆ
   • เข่าอักเสบ บวมร้อนบ่อย เรื้อรัง
   • เข่าผิดรูปจากเดิม โค้งออก เกเข้าใน
   • เข่าติดขยับ เหยียด งอลำบาก
   • รักษาด้วยการเปลี่ยนวิธีใช้งาน ทานยา ฉีดยาเข้าในเข่าแล้วไม่เห็นผล

    ***อย่างไรก็ตามการพิจารณาผ่าตัดจะพิจารณาเป็นกรณีไป ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรค

 

 

ผ่าเข่าที่ไหน...สบายกายใจ

 

การผ่าตัดข้อเทียม (Total Knee Replacement) นั้นจะผ่าที่ไหนต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ความพิถีพิถันดูแลใส่ใจอย่างมีคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด จนกระทั่งหายเป็นปกติ

6 เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมกับที่ไหนอย่างสบายใจ ได้แก่

   1. Digital Template โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทันสมัย ช่วยวางแผนเฉพาะบุคคลก่อนผ่าตัด วางแผนหาขนาดของข้อเข่าเทียมที่เหมาะสมกับสรีระร่างกายของผู้ป่วย รวมทั้งกระดูกที่จะถูกตัดออกว่าจะหนาบางเล็กขนาดไหน ต้องเอียงทำมุมเท่าใด โดยเฉพาะกรณีที่มีความวิกลรูปผิดปกติมาก หรือกรณีที่เคยมีกระดูกหักหรือผ่าตัดมาก่อน ช่วยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงกระดูกหัก หรือเลือกข้อเทียมผิดขนาดระหว่างผ่าตัด บวกกับข้อเทียมคุณภาพใช้งานได้นาน

   2. Biplane Imaging (EOS) เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ สามารถสร้างภาพ 3 มิติของข้อ ตั้งแต่กระดูกสันหลังจนถึงปลายเท้า เพื่อช่วยวางแผนก่อนผ่าตัด ลดความผิดพลาดต่อการวัดความโก่งหรือการสั้นยาวของกระดูก โดยเฉพาะผู้ที่มีความผิดปกติของเข่า เข่าโก่ง บิด ผิดรูป ที่สำคัญใช้เวลาในการเอกซเรย์สั้น จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว ไม่สามารถยืนลงน้ำหนักเข่าได้นาน

   3. Total Knee Pathway เช็กลิสต์โปรแกรมมาตรฐานว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง เพื่อความครบถ้วนปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด ทั้ง ก่อน-ระหว่าง-หลังผ่าตัด ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง ตรวจดูความผิดปกติของเข่า สภาพกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อต่าง ๆ รอบกระดูก อุปกรณ์ข้อเทียมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ตลอดจนรายละเอียดของยาที่ต้องทานตลอดการรักษา

   4. ระบบบริหารลดความเจ็บปวด ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบทะนุถนอมเนื้อเยื่อไม่ให้บอบช้ำ การใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นวิทยุ (Aquamantys) ไม่ทำให้เนื้อเยื่อไหม้เกรียม ช่วยลดการเสียเลือดหลังผ่าตัด และระบบบริหารยาลด ความเจ็บปวด ระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดด้วยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง รวมทั้ง Adductor Canal Block การฉีดยาชาเข้าไปที่เส้นประสาทบริเวณเหนือเข่าแล้วคาสายไว้เพื่อให้ยาช้า ๆ แบบอัตโนมัติ ในขณะที่กล้ามเนื้อยังทำงานได้จึงไม่รู้สึกเจ็บปวด ทำให้หลังผ่าตัดปวดแผลน้อยลง ลดการใช้ยาแก้ปวดและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น

   5. ลดความเสี่ยงหลอดเลือดดำอุดตัน ระหว่างผ่าตัดที่ลิ่มเลือดอาจหลุดไปติดกล้ามเนื้อหัวใจและปอด ทำให้หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งมีสาเหตุจากคนไข้เจ็บ ไม่ยอมขยับตัว กลไกร่างกายสร้างสารที่ก่อให้เกิดลิ่มเลือด รวมถึงโรคเดิมของผู้ป่วย ทั้งโรคอ้วน โรคมะเร็ง หรือการได้รับฮอร์โมนบางชนิดในปริมาณมาก ด้วยการใช้อุปกรณ์เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดดำ (Intermittent Pneumatic Compression device, IPC) บวกกับหลังผ่าตัดผู้ป่วยลุกขยับเดินให้เร็วที่สุด และการให้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดหลังผ่าตัดที่ต้องนำกลับไปทานต่อที่บ้านจนครบ 2 สัปดาห์

   6. ฟื้นตัวเร็ว... เดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยลู่วิ่งในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง Alter G (Anti Gravity Treadmill) เครื่องมือกายภาพบำบัดที่เมื่อผู้ป่วยเดินเข้าไป ระบบจะอัดอากาศเข้าไปเพื่อพยุงตัวให้ลอยขึ้น เสมือนเดินในลูกบอลลูน ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเข่าหลังผ่าตัด ลดการลงน้ำหนักที่ข้อเข่า จึงไม่เจ็บขณะก้าวเดิน และฝึกงอเหยียดเข่าคล่องตัวได้ถึง 90 องศา ลดภาวะข้อยึดติดจากพังผืดเกาะกับเครื่องช่วยเคลื่อนไหวข้อเข่าอัตโนมัติ Continuous Passive Motion (CPM)

 

Digital Template

 

“แม้ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่สุดอย่างการติดเชื้อระหว่างผ่าตัดมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ถึง 1% ก็ควรเลือกห้องผ่าตัดระบบ Laminar Air Flow ที่อากาศถ่ายเทไหลจากบนลงล่างออกจากห้อง และผนังห้องไม่เก็บฝุ่น รวมทั้งชุดผ่าตัดศัลยแพทย์แบบชุดอวกาศที่คลุมตั้งแต่ศีรษะจรด ปลายเท้า ช่วยป้องกันเชื้อโรค เศษเซลล์ของกระดูก และการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด

 

เปลี่ยนข้อเข่าเทียมชีวิตดีกว่าเดิม เพราะ...

มากกว่า 90% ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

> เจ็บปวดลดลง

> กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ

"ตัดสินใจถูกที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้าง เพราะเดินไปไหนก็ไม่รู้สึกเจ็บ สบาย และสะดวกขึ้นกว่าเดิมมาก รู้แบบนี้น่าจะทำตั้งนานแล้ว"

ข้อเข่าเสื่อมไม่ได้เกิดในเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ถ้าหากเกิดอาการผิดปกติกับเข่าแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที ก็สามารถทำการผ่าตัดรักษาจนหาย ก่อนจะร้ายแรงถึงขั้นเดินไม่ได้

 

ให้ชีวิตพร้อมก้าวต่อไป
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719

 

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

 

อาการเจ็บปวดบริเวณสะโพกหรือเข่า ขาโก่ง ขากาง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหวข้อสะโพก ข้อเสื่อม ข้อเข่า งอเหยียดไม่สุด ลุกนั่งยาก ขัดในข้อ ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก อาการเหล่านี้คือสัญญาณของโรคข้อสะโพกและข้อเข่าที่สร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งโรคดังกล่าวนั้นไม่เพียงเกิดได้แค่ผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันหนุ่มสาววัยทำงานก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูมิใจเสนอ…

Direct Anterior Approach Total Hip Replacement

เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ
(Direct Anterior Approach Total Hip Replacement)

"เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวไว เคลื่อนไหวสะดวก"

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Total Hip Replacement) เป็นการผ่าตัดทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากวิธีการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม โดยการผ่าตัดแบบเดิมนั้นจะทำการผ่าตัดโดยเปิดแผลเข้าทางด้านหลัง (Posterior Approach) หรือเข้าทางด้านข้าง (Lateral Approach) ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ต้องทำการตัดกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อสะโพกออก โดยการที่ตัดกล้ามเนื้อระหว่างการผ่าตัดนั้น จะส่งผลให้การฟื้นตัวหลังผ่าตัดของคนไข้ช้าลง เพิ่มความเสี่ยงต่อข้อสะโพกเทียมหลุดหลังผ่าตัด รวมถึงเพิ่มอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดอีกด้วย

นพ.พนธกร พานิชกุล ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ กล่าวว่า “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อเป็นการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และในยุโรป และผมเชื่อว่าเทคนิคนี้จะกลายเป็นมาตรฐานการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกในประเทศไทยในไม่ช้า

 

ขณะนี้ทีมแพทย์ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ ได้รับการฝึกฝนจากต่างประเทศและมีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

Total Knee Replacement Direct anterior approach

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ
ชั้น 1 (โซนโถงเปียโน) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 – 20.00 น. | เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2310 3731, 0 2310 3732 หรือ โทร. 1719

ข้อเข่าเสื่อมอาจไม่ใช่โรคร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็เป็นหนึ่งในความผิดปกติของร่างกายที่ทำให้หลายคนสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดีไป

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเริ่มครั้งแรกในปี 1968 หลังจากนั้นการผ่าตัดนี้ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านวัสดุที่ใช้และวิธีการผ่าตัด

โรคข้อเสื่อม โรคกระดูกเสื่อม ภัยใกล้ตัวที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้สูงอายุ เพราะความเสี่ยงมีหลายสาเหตุ ไล่ไปตั้งแต่การออกกำลังกาย การทำงาน และพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมไปจนถึงอาหารการกิน

เทคโนโลยีในการผ่าตัดข้อเทียม

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

การรักษาข้อเข่าเสื่อมมีความจำเป็นและมักเน้นรักษาตามระยะของโรคเป็นสำคัญ ถ้าสามารถใช้ชีวิตร่วมกับภาวะเข่าเสื่อมได้ มักเน้นการเปลี่ยนวิธีใช้งาน

10 คำถามเกี่ยวกับข้อเข่า และการเจ็บหัวเข่า

สาเหตุหลักของโรคข้อเข่าเสื่อม มาจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนบุข้อ ที่เกิดจากการใช้งานหนัก เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของข้อต่อตามอายุและการใช้งาน การดูแลเอาใจใส่ข้อเข่าเอาไว้ ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ปวดกระดูก หรือ โรคข้อเข่าเสื่อม สถิติคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ข้อมูล ณ ปี 2553 เป็นอยู่ 6-7 ล้านคน พบว่า ที่พบเพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุ 45 ปีก็เริ่มมีเป็นข้อเข่าเสื่อมสูงขึ้น

แบบประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม

เรื่องของความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นได้อาจเกิดจากปัจจัยทางด้าน อายุ การใช้ชีวิต พันธุกรรม การทานอาหาร รวมถึงการทานยาบางตัวที่ทำปฎิกิริยาให้ความเสื่อมมาเยือน

หากคุณมีอาการปวดเข่าเวลาคุณเดินบนพื้นราบ ขึ้นบันได ยืนตรง หรือยืดขาแล้วรู้สึกตึงๆ เวลาเหยียดขา อาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม

แนวทางการดูแลเมื่อผ่าเข่า

การออกกำลังกายในคำแนะนำชุดนี้เป็นการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและขา นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการทรงตัวไม่ให้ลื่น ตก หกล้ม ได้ง่ายอีกด้วย

การเกิดโรคข้อเสื่อมนั้น ไม่เพียงที่จะเกิดได้เฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้น  หนุ่มสาววัยทำงานมีโอกาสเป็นโรคข้อเสื่อมก่อนวัยได้

ปัจจุบันมีการค้นพบสาเหตุของความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน ที่พบมากในประเทศไทยคือ โรคข้อสะโพกตายจากการขาดเลือด

ภาวะกระดูกหักในผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆโดยฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกพรุน ซึ่งมีภาวะของกระดูกที่เปราะและบอบบางกว่าปกติกระดูกสะโพกหัก คือ การหักของส่วนต้นของกระดูกต้นขาที่เชื่อมต่อกับกระดูกเชิงกราน มักเกิดในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือ

วัยทองซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นถึง 1 ใน 7 ของสตรีในวัยนี้

เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ "เจ็บปวดน้อย ฟื้นไว เคลื่อนไหวสะดวก"