• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Programs

view all

แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ช่วยลดความรุนแรงของโรค

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2560

& Media

view all

รพ. กรุงเทพ ชี้ “3M โรคความเสื่อมทางสมอง

งานสัมมนา See the light of the brain ชี้ทางรู้เท่าทันความเสื่อมของโรคทางสมอง พร้อมวิธีดูแลสมองตั้งแต่วัยทำงาน

Case

view all

เจ็บน้อย ฟื้นไว เดินได้ใน 24 ชั่วโมง ฟื้นตัวเร็วเดินได้เลย

จากประสบการณ์การทำกายภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
คุณวรรณทนา แหยมรักษา อายุ 61 ปี