• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Programs

view all

แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม)

วัคซีนไข้เลือดออกลดการเกิดโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้ถึง 93.2%

& Media

view all

รพ.กรุงเทพนำ Sky ICU ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมแพทย์และพยาบาลรพ.กรุงเทพนำ Sky ICU (เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน) เข้าประจำการช่วยเหลือในเขตอ.พุนพินและอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ม.ค. 2560

Case

view all

ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 2 ข้าง พร้อมกัน

คุณปริศนา ภู่นรินทร์ : เข้ารับผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 2 ข้าง พร้อมกัน