• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Programs

view all

Exilis Elite & Coolsculpting แพคเกจคู่ Fit & Firm ราคาประหยัด

พบปรากฏการณ์ใหม่กับแพคเกจราคาประหยัดที่มาเป็นคู่ Exilis Elite & Coolsculpting

& Media

view all

ขอเชิญร่วมสัมมนา รู้เท่าทันโรคสมอง Neuroscience Patient Education Day

สำหรับท่านที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเอ็มเอสแล้ว สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาโรคเอ็มเอสแบบส่วนตัว สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทร.1719

Case

view all

เจ็บน้อย ฟื้นไว เดินได้ใน 24 ชั่วโมง ฟื้นตัวเร็วเดินได้เลย

จากประสบการณ์การทำกายภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
คุณวรรณทนา แหยมรักษา อายุ 61 ปี